Teoloë moet meer doen om die publiek in te lig oor die konteks van historiese tekste

Die eskatologie. Wat gebeur aan die einde van tye? Waarskynlik so oud soos die mensdom self is gissings oor die einde van ons spesie. Wat gaan ons finale lot wees? 2000 jaar gelede in Judea had mense ’n amperse obsessie met hierdie vraag. Die eerste eeuse profeet Jesus van Nasaret daag die orde uit en waarsku dat die koninkryk van God op hande is. In ’n brief aan die gemeente Tessalonisense, die oudste teks wat later deel sou word van die sogenaamde “nuwe testament”, besin die apostel Paulus oor Jesus se wederkoms – iets wat hy en sy tydgenote in hulle eie leeftyd verwag het. Die oorgrote meerderheid van Jesus volgelinge het sedertdien vir Jesus as ’n goddelike wese begin aanbid, en hulle lewe vandag verspreid reg oor die aarde, op elke kontinent en bewoonbare gebied.

En deur die lang eeue sedert Jesus die aarde bewandel het, het mense eindeloos gespekuleer oor Jesus se wederkoms. Die hoeveelheid mense wat die wederkoms en die einde van die aarde voorspel het, is werklikwaar verstommend. Maar die mees prominentste ene waaraan mens kan dink, is waarskynlik die Amerikaner Hall Lindsey. Gedurende die 20ste eeu was Lindsey vas oortuig dat Jesus op die laatste in 1988 weer na die aarde sal terugkeer. Hierdie berekening het hy gemaak omdat daar in die Bybel geskryf staan dat Jesus na bewering gepraat het van een geslag na die hervestiging van Israel – die moderne staat Israel het in 1948 tot stand gekom, en Lindsey het ’n geslag gereken op 40 jaar, en so het hy derduisende boeke verkoop met sy idees oor die eskatologie, in die besonder sy topverkoper “The late, great, planet earth”.

Ook in Suid-Afrika het ons hierdie dinge gesien. Een van ons weergawes van dieselfde verskynsel was Johannes Coetzee, ’n proseliet van Harold Camping. En onlangs weer met die sonsverduistering in Europa is daar berig van mense wat voorspel die einde is op ons. Maar van al hierdie insigte en wyshede het daar natuurlik dadels gekom. Nogtans demp dit nie sommige mense se toewyding om te spekuleer oor die einde van die mensdom en Jesus se rol in dit alles nie.

In hierdie gissinge oor die eindtyd word geskrifte uit die Bybel liberaal ingespan. In die besonder is dit die boeke Openbaring en Daniël waarna gegryp word, maar ook links en regs na ander tekste in die Protestantse Bybel, waarmee mense hierdie idees van hulle substansieer.

Daar is uitstekende boeke waaruit mens baie kan leer oor die konteks van hierdie antieke boeke, in die besonder oor die boek Openbaring. Maar vir elke een ordentlike boek is daar honderd boeke wat suiwere onwetenskaplike fantasievlugte is, en wat die mensdom se denke op ’n eenrigtingroete na primitiwiteit neem.

Dit is noodsaaklik dat teoloë die voortou sal neem en die gewone lidmaat beter oplei en inlig rondom die historiese konteks van tekste soos Openbaring en Daniël. As dit nie gebeur nie sal die mensdom altyd maar weer rondval en nooit die lig sien nie.

5 comments

 1. Die meeste mede-Christene misreken hulle ongelukkig sleg met die nabye toekoms wanneer hulle nie hul menings grond op korrekte Bybelse eskatologie soos deur bv prof Johan Malan (Bibleguidance), dr Soon Zevenster (Tygerradio), dr Raymond Lombard (De Tyger, Parow), en Jaco Scholtz (FaithEquip) nie.

 2. Dit is vir my onverstaanbaar dat die skrywer kan verwys na Die Bybel, in besonder Openbaring en ek neem aan, al die ander boeke in die Bybel, as antieke boekehistoriese konteks, terwyl Die Bybel in der waarheid, ‘n lewende Woord is, presies en aktueel. Dit word vir ons geopenbaar dat die Bybel moeilik verstaanbaar is maar met die deurlopende ondersoek van die Bybel sal die kennis vermeerder, wat aandui dat die Bybel meer verstaanbaar sal word soos wat tyd aanbeweeg. (Dan 12:4 En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder.)
  Dit word egter baie duidelik dat Die Boek versëel sal bly tot die tyd van die einde. Wanneer is die tyd van die einde? Dit word vir ons geopenbaar (Dan 2:28 Maar daar is ‘n God in die hemel wat geheime openbaar, en Hy het koning Nebukadnésar bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur. U droom en die gesigte van u hoof op u bed was dit: Dan 2:29 Wat u betref, o koning, u gedagtes op u bed het opgestyg oor wat hierna sal gebeur, en die Openbaarder van die geheime het u bekend gemaak wat sal gebeur.)

  Die wat Die Bybel as ‘n Lewende Woord beskou, sal nie twyfel daaraan dat die Openbaarder, waarna Dan 2:29 verwys, nie kluitjies bak nie. Dat dit sal gebeur soos deur Hom geopenbaar is.
  Die tydsverloop vanaf die openbaring van Nebukadneser se droom, wat ongeveer 2600 jaar gelede plaasgevind het, waar aangedui word dat nebukadneser die begin tydperk in die droom aangedui, inlyf (Dan 2:38 en in wie se hand Hy in die hele bewoonde wêreld die mensekinders, die diere van die veld en die voëls van die hemel gegee het, sodat Hy u as heerser oor hulle almal aangestel het—ú is die hoof van goud.) Baie duidelik, begin die tydperk van die einde by Nebukadneser as die hoof van goud, en dit was so! Die tydperk sal eindig, en die einde van die droom, eindig by die tien tone. ( Dan 2:42 En dat die tone van die voete deels van yster en deels van klei is—’n gedeelte van die koninkryk sal hard en ‘n gedeelte sal bros wees. Dan 2:43 Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het—hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aanmekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie.)

  Dit is wat moet gebeur aan die einde van die tydperk, wat begin het by Nebukadneser. Die verskillende liggaamsdele waarna verwys word in die droom, stel almal koninkryke of regerings voor, en die geskiedenis het alles sover as korrek bewys. Die tydperk van die tone kon nie voorheen plaasgevind het nie, want dan sou die einde al moes aangebreek het. Dit moet nog gebeur, maar hoe presies en korrek is Die Woord nie, want dit is die tydperk waarin ons nou is, en ons kan dit identifiseer, vanuit Die Woord. ( Dan 2:42 En dat die tone van die voete deels van yster en deels van klei is—’n gedeelte van die koninkryk sal hard en ‘n gedeelte sal bros wees. Dan 2:43 Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het—hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aanmekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie.)

  Die tone van die voete, wat regerings voorstel, gaan deels van yster en deels van klei wees, maar soos yster nie met klei meng nie, sal hulle nie aanmekaar vasklewe nie, en hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak. Wat is die rëenboognasie, anders as ‘n regering wat deur menslike gemeenskap vermeng geraak het, maar soos yster en klei sal hulle nie aanmekaar vasklewe nie. Oortuig my dat die volke in ons land, wat nou bymekaar gevoeg as die rëenboognasie, aan mekaar vasklewe. Maar dit strek wyer as net ons land. Onthou daar is tien tone. Ons landjie maak deel uit van die Afrika Unie en presies soos wat die regering tot stand gekom het in Suid Afrika, word die res van die lande van Afrika ook deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng, en soos yster en klei klou die lot ook nie aan mekaar vas nie, maar almal al die lande saam, verteenwoordig reeds ‘n regering, die Afrika Unie. Net om die betroubaarheid van Die Woord weereens te toets, het die Afrika Unie nie nou mag nie, maar soos daar in Die Woord Openbaar word, maar die Unie saam met nege ander unies sal mag verkry, vir ‘n kort tydperk. Dit is om die draai. Net om beskrywing van die unies vanuit Die Bybel te definieer, word daar geopenbaar dat die tien unies een gesindheid sal hê. Openbaring 17:12 En die tien horings wat jy gesien het, is tien konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings een uur lank saam met die dier.
  Rev 17:13 Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier.) Vir meer inligting oor die unies, gaan gerus na http://www.eindtyd.org – die unies het almal dieselfde grondwetlike doelwitte, wat bevestiging van hul een gesindheid is. Luister wat nou verkondig word, tydens ons Xenofobie debakel. Die Afrika Unie verkondig ons in Afrika (die lande in Afrika) is een, Zuma verkondig dit en die ander lande van Afrika sing dieselfde deuntjie. Gaan kyk ook na die woorde van die Afrika Unie lied.

  Dit is vir my duidelik dat ons in die tyd van die einde is, ek twyfel nie in die minste daaroor nie. Die bewyse is daar, dit is wat ons nou ervaar en ons is die geslag waarna verwys word in, Mat 24:34 Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Ons is hierdie geslag waarna verwys word.

  Hierdie is vir my genoegsame bewyse dat Die Woord nie histories of antiek is nie, maar lewend is. Waar korrek en presies. Nog nooit voorheen is volke en nasies so bymekaar gevoeg soos daar huidig geskied nie, en dit sal nie anders wees nie, want dit is hoe dit sal wees in die tyd van die einde. Ons Openbaarder het dit vir ons lankal vooruit gesê.

  • Jy is nie die eerste een wat dink ons lewe in die eindtyd nie. Die gemeente Tessalonisense het 20 jaar na Jesus ook geglo hulle lewe in die eindtye . . . Dit was 2000 jaar gelede. En vandag nog glo elke eskatoloog hy is korrek.

 3. Ek vertrou ek is nie die enigste persoon wat glo ons nader die eindtyd nie. Die tyd het aangebreek om te glo. Dink moet mens doen, maar dit moet in die geloof gedoen word.
  Ons het ‘n 2000 jaar voorsprong bo die gemeente van Tessalonisense. Ons kan oor 2000 jaar terugkyk en weet dat die Woord van God waar en juis is, hoe kan ons twyfel. Alles het gebeur soos dit in Die Bybel vir ons aangedui word.
  Huidige gebeure vind plaas, soos aangedui in bogenoemde droom, in die tyd van voete en klei en die tydperk van die tone sal waarskynlik binne die volgende agtjaar aanbreek. Daar is huidig tien verskuilde regerings waarvan slegs twee prominent is, soos aangedui in Openbaring 17:12.
  Dit is so duidelik, hoekom is daar so ‘n beklemtoning om eenheid by die Afrika Unie. Hierdie maand Mei is Afrika maand met 25 Meis as veronderstelde Afrika nasionale openbare vakansie dag, wat nog net deur vyf lande van Afrika erken word. Dit sal binne ‘n jaar of twee as ‘n openbare vakansiedag deur al die lande in Afrika erken word. Al die amptelike geprekke rondom Afrika word oorheers deur die beklemtoning van eenheid wat daar in Afrika moet wees. Dit word ook so op verskeie TV kanale aangedui, prominent op die skerm. Dit moet so wees en gaan so wees, Afrika sal eenheid verkry, en al sal bereiking van eenheid se finale erkenning vanaf die Afrika Unie kom, dit sal gebeur. Dit is lankal vooruit gesê – Opnebaring17:13 Hulle het EEN GESINDHEID !!!
  Die laaste unie behoort in 2020 gevesti g te wees. Sodra dit geskied is daar tien unies (Tone) met EEN GESINDHEID. Dit is om die draai, en dit is hoe naby die eindtyd is, of eerder die begin van ewige lewe, vir sommige.

Gee kommentaar!

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s