Wolf, wolf – hoe laat is dit?

Is dit so dat die hele wêreld beheer word deur slegs ’n klein groepie mense? Daar is maar altyd daardie spekulasie. Mens kan dit ook ’n samesweringsteorie doop. Daar is mense wat ryk geword het uit samesweringsteorieë. Soos Dan Brown met sy Da Vinci Code, wat die grootste klomp bog oor die eerste eeuse messiaanse figuur, Ya’shua (Jesus) bevat het. Die Da Vinci code was fiksie waarin geinsunieer was dat Jesus kinders gehad het. Dit is wel moontlik dat Jesus kinders kon gehad het. Maar daar is absoluut geen harde bewyse daarvoor nie en dit moet gevolglik op sy beste as spekulasie deurgaan. Om die waarheid te sê in die geval van die Da Vinci Code was die ‘bewyse’ skynbaar gefabriseer.

 

Maar beheer die geldmag ons almal soos wat Jaco Steyn beweer?

 

Daar is waarskynlik ’n mate van waarheid daarin, maar dit is nie in alle opsigte waar nie. Byvoorbeeld, Jaco Steyn gebruik die voorbeeld van Israel, en hoe beide die Demokrate sowel as die Republikeine in die Verenigste State van Amerika (VSA) vir Israel goedgesind is. Dit om te illustreer dat selfs die twee grootste partye in die VSA eintlik min verskil. En in Suid-Afrika die twee grootste partye ook maar min.

 

Maar Suid-Afrika is wat die midde oosterse konflik betref, nie aan Israel se kant nie. Ons land se leiers se sentiment hel eerder oor na die Palestyne. En in Suid-Afrika is dit die Grondwet wat die DA en die ANC se ooreenkomste dryf . . .

 

Wat kan ons hieruit as ons Steyn se model inspan? Al wat ons kan aflei is dat die VSA en Suid-Afrika dus nie deur dieselfde geldkliek beheer word nie. Want as hulle het, dan moes hulle tog dieselfde opgetree het teenoor die konflik in die Midde Ooste dan nie?

 

Die rede hoekom hierdie artikel van Jaco Steyn my aandag so gevang het, is ook en veral omdat ek al lank die verskynsel van ’n tweepartystaat vir Suid-Afrika voorspel. Steyn neem skynbaar aan dat tweepartystate ontstaan omdat nasiestate deur klein groepies magtige mense beheer word. My rasionaal agter die tweepartystaat is egter totaal anders.

 

Die rede hoekom tweepartystate ontstaan, is omdat mense se lewens en gedagtes en politiek en uiteindelik identiteit, jaar na jaar al hoe sterker ooreenkomste begin toon. Mense dink al meer en meer uniform. In hierdie verskynsel speel massakommunikasie natuurlik ook ’n sentrale rol, en daarby veral die internet en verskynsels soos Twitter, Facebook en ander sosiale netwerke. Kritiek op ’n netwerk soos Twitter, het in vele opsigte in ’n tipe globale kompas ontaard. Mense luister en leer op ’n skaal wat voorheen ongekend was. En hulle herskik hulle waardes met elke klik van die rekenaarmuis.

 

Dit het weinig met die geldmag te doen.

 

En ek kan nie sien hoe die demokrasie gou gaan verdwyn nie. Inteendeel dit is juis die demokrasie wat grootliks daartoe bydra dat mense al meer en meer uniform dink. Steyn argumenteer dat demokrasie uiteindelik saam met alle ander regeringsvorme in die ideale wêreld sal moet verdwyn. Ek kan nie sien hoe so iets ooit sal gebeur nie. Die opofferinge wat mense in hierdie land gemaak het om demokrasie te bring, is net te reusagtig dat dit gou gaan verander.

 

’n Stelsel van anargisme sal nooit werk nie. Daar sal maar altyd polisie wees, hoe korrup en onbekwaam die polisie ook al vir ons mag wees, hulle sal altyd daar wees. Want regerings tree amper as ’n reël eerder reaktief as pro-aktief op.

 

Wat veel eerder ’n realiteit is, is dat daar altyd mense sal wees wat geld sal maak uit samesweringsteorieë. Daar is baie geld daaruit te maak. Daarmee sê ek nie Steyn is skuldig daaraan nie. Party mense maak geld daaruit. Andere geniet dit net om te spekuleer. En ander glo dit regtig alles. Glo enige iets wat geskryf word. Dis veral laasgenoemde wat my die meeste bekommerd maak.

 

Oor die media is ek minder bekommerd Steyn. Die media gee tog aandag aan uiteenlopende mense en sake. Voor 1994 is baie meer dinge gesensor. Die media was daardie jare veel meer gekontroleer as vandag. En tog, daai tyd was die samelewing meer gebalanseer in terme van ekonomiese ongelykheid.

 

Is die rede hoekom samelewings so ongelyk is, het dit nie dalk iets te doen met kapitalisme nie? Die suiwere kapitalistiese norme is tog waarmee meeste mense hulle lewens rig? Mense kies hulle huweliksmaats in terme van geld en status. Ook hulle vriende. Ook hulle beroepe. En dit veroorsaak dat mense alles doen wat hulle kan om ryk te word.

 

Dat die geldmag wel ’n reuse invloed het op die media en politici, daaroor het ek geen twyfel nie. Maar ek dink mense moet versigtig wees om nie te veel op hulle verbeelding staat te maak wanneer hulle staatkundige ontwikkelinge ontleed nie. Die manier hoe ons dinge ervaar, moet nie verabsoluteer word nie. Ons moet eerder ons persepsies nuanseer deur kritiese vrae te stel.

7 comments

 1. Baie dankie vir jou lywige kommentaar in verband met my artikel, Barend!

  Indien daar wel super-ryk mense is wat sommige van die ANC politici van “agter die skerms” beïnvloed, sal een van hul hoofprioriteite heel waarskynlik wees om enige vorm van blanke weerstand sover moontlik te verhoed. Hulle sal dan d.m.v. hul eensydige hoofstroommedia gedurig fokus op blanke skuld en die onregte van die verlede. Hul pro-nie-blanke vooroordele sal dan van toepassing gemaak word op die Midde-Oosterse situasie waar die “blanke” Jode gedurig diskrimineer teenoor en selfs volksmoord toepas op die meer “nie-blanke” Palestynse en Arabiese inwoners. Hulle behoort ook te besef dat ʼn korrupte swart regering nog altyd makliker beïnvloedbaar was deur opportunistiese multinasionale maatskappye – in teenstelling met die ou halsstarrige “Verwoerdiaanse” blanke regering.

  Terwyl tradisioneel linksgesinde beginsels die Suid-Afrikaanse politieke terrein deesdae oorheers, besef veral pro-Israel belangegroepe in Amerika dat hulle die simpatie van “regse” fundamentalistiese Christene dáár kan misbruik om die toepassing van hul aggressiewe beleid jeens Moslem-lande in die Midde-Ooste, mee te vergemaklik. ʼn Geldmag wat beide die regerings van Amerika én Suid-Afrika manipuleer, sal maar alte goed besef dat ʼn pro-Israel beleid in Amerika en anti-blanke beleid hier in SA, dieselfde doel dien, nl. die verdere ontmagtiging van die breë blanke bevolking ter voorbereiding van ʼn moontlike eenwêreldorde wat gekenmerk sal word deur ʼn Anglo-Joodse elite wat heers oor ʼn hoofsaaklik homogene nie-blanke werkersklas. Inderwaarheid is die lede van hierdie globale elite die eintlike rassiste omdat hulle glo dat húlle onbeperk sal kan regeer oor ʼn “minderwaardige” en oningeligte nie-blanke “miershoop”. Die Amerikaanse en Suid-Afrikaanse regerings het onlangs weke lank saam getreur oor Mandela se afsterwe. Onthou ook asb. dat die Amerikaanse regering al dekades gelede druk uitgeoefen het op die destydse Nasionale Party om uiteindelik ʼn een-mens-een-stem bestel (lees: ANC bewindsoorname) te aanvaar. Het hul harte werklik gebloei vir die lyding van Swartmense, of het hulle nuwe besigheidsmoontlikhede raakgesien in ʼn toekomstige korrupte Swart regering?

  Ten spyte daarvan dat daar ʼn wye verskeidenheid van idees beskikbaar is op die internet, stem ek saam met jou in die opsig dat die meeste mense méér eenvormig raak wat betref hul lewensuitkyke. Het dit te doen met die feit dat mense meer eners begin dink a.g.v. hul interaksie met mekaar op sosiale media soos Facebook, of het alledaagse “peer pressure” en ander media soos die TV en dagblaaie, nog steeds ʼn wesenlike invloed op hul denke?

  Anargisme kan beslis werk indien dit nié so is dat die ou mensdom in “sonde ontvang en gebore” is en dat hulle maar altyd van nature selfsugtig en boosaardig sal wees nie. Onderdrukkende regerings wat mense dwing om belastings te betaal sal ook nié noodwendig altyd en in alle omstandighede nodig wees ten einde goedgunstige mense te dwing om minder gegoede mense by te staan nie.

  Onthou ook asb. dat ek nêrens in my artikel beweer dat daar wél ʼn klein groepie samesweerders is wat alle regerings ter wêreld beheer nie. Ek verwys egter na verskillende teorieë en alternatiewe bronne wat mense kan raadpleeg – indien hulle bereid sou wees om vir ʼn oomblik te vergeet van die verwronge wêreldbeskouing wat d.m.v. veral NG Kerkleiers, Naspers-koerante en “vermaak” soos Sewendelaan-episodes, gedurig aan hulle opgedis word…

  • Dit is net ‘n plesier en dit is altyd lekker om na andere se idees te luister, hoewel ek moet erken ek sluk maar bietjie swaar aan jou teoriee, maar dankie nietemin. Die NG kerk en Naspers is divers jong ek is self lid van die NG kerk nou ja nie juis buitengewoon aktief nie, maar wat ek ervaar is, dit bly een van die mees diverse kerke. Van hulle lidmate is baie oopkop en hulle is veral uiteenlopend. Party glo die Bybel letterlik en ander se dat Satan nie bestaan nie.

   • Dankie vir jou kommentaar, Barend. Ja, die NG Kerk is nogal divers veral wat betref die “gewone” lidmate, maar ek is bevrees dis nié so divers wat betref die samewerking tussen die NG Kerk en Naspers nie. Ek was al in verskeie debatte betrokke met NG lidmate soos Jean Oosthuizen, wat meer “liberaal” is betreffende sy teologiese sienings, tot by ywerige Jong-Aarde kreasioniste soos Henriëtta Klaasing – aan die ander kant van die teologiese spektrum. Neels Jackson het jarelank godsdienstige rubrieke vir Beeld geskryf. Hy is onlangs aangestel as die redakteur van Die Kerkbode. In die agenda van verlede jaar se Algemene Sinode van die NG Kerk, is daar as volg op bladsy 219 na hom verwys – nog vóór hy as redakteur aangestel is: “Dit is belangrik om die besondere rol van mnr Neels Jackson van Beeld en dr Flip Loots van TripleM Produksies te vermeld vir hulle dekking van kerklike gebeure asook hulle toeganklikheid waar nodig.”

    • Kyk ek het al self ‘n aantal sinodestukke gelees, en as dit is wat die sinode van Neels Jackson se, dan moet ek hulle gelukwens dat die klomp geleerde menere een keer bietjie sin gepraat het, want self het ek Jackson se beriggewing oor die kerke altyd uiters insiggewend en neutraal gevind. Ander verslaggewers kan leer by hom.

 2. Doen gerus ʼn Google-soektog op die woorde “south african jewish journal nkandla”. Bo-aan die lys van resultate is daar ʼn berig van 31 Maart op die webblad van die “South African Jewish Report”. Hiervolgens was die Israelse intelligensiediens, Mossad, betrokke by die opgradering van Nkandla – aldus Thuli Madonsela. “Public Protector Thuli Madonsela admitted exclusively to the Jewish Report … that she holds evidence that Israeli intelligence agency Mossad had designed the almost R250-mil ‘security upgrade’ for President Zuma’s Nkandla homestead.” …

 3. Ongelukkig was ék (en vele ander misleide lesers van hierdie berig), slagoffers van ʼn “April Fool’s joke”. Ek was so verbaas oor die eerste gedeelte daarvan dat ek toe nooit die laaste sin daarbinne gelees het nie!

  Getuienis wat egter meer van toepassing is op die moontlikheid dat dieselfde magte voordeel trek uit beide die Amerikaanse regering se pro-Israel beleid én die afdwing van multikulturalisme op veral Westerse lande (en op blanke Suid-Afrikaners!), is die kort video “Jews will play a leading role in multicultural Europe says Jewish researcher”, waarin die Jodin Barbara Specter kommentaar lewer. Doen net ʼn soektog op YOUTUBE van die woorde “Jewish support of multiculturalism” …

Gee kommentaar!

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s